valium and valerian interaction buy valium conversion valium to clonazepam

why can't you take tramadol with antidepressants buy tramadol does tramadol and lortab show up the same on a drug test

aura soma flasche 22 bedeutung buy soma soma massage barkers rd

soma online watson soma medication soma satılık motorsiklet

tramadol 50 mg kapsulki buy tramadol online no prescription does tramadol show up in a 12 panel drug test

how to pass a urine test for valium valium online no prescription is 20mg of valium dangerous

can i take muscle relaxers with ambien ambien cost ambient light

 

Mi az a börtönszínház?

A börtönszínház egy olyan színházi kezdeményezés, amely a büntetés-végrehajtási intézetekben élő fogvatartottakkal hoz létre színházi előadásokat.

Miért van rá szükség?

A börtönök jelentősőgének megnövekedése, napjaink egyik európai szintű problémáját képezi. Különösen a túlzsúfoltság és a különböző etnikai csoportok együttélésének nehézsége, melyek valamennyi európai börtönben egyre súlyosbodó társadalmi problémákat vetnek fel. A börtönök rehabilitáló és “átnevelő” funkciója is egyre nehezebben körvonalazható. A büntetés-végrehajtás rendszere a társadalom peremterületei közül az egyik legösszetettebb képet mutatja; többszörösen halmozott hátrányokkal és problémákkal kell szembenéznie (alacsony iskolázottság, addikció, etnikai feszültség), ugyanakkor a törvénykezésben és a jogszabályokban végbement változások lehetőséget adnak olyan kezdeményezéseknek, amelyek a börtönökben lévő körülményeket igyekeznek közelíteni a „kinti élet” viszonyaihoz. A börtönszínház egy sajátos művészeti forma a fogvatartottak problémáinak a megközelítésére és a börtönnek a civil társadalommal való kapcsolatának a javítására.

Mi a célja?

Nyugat-Európában számos helyen felismerték, hogy a börtönökben folytatott művészi tevékenységek, különösen a színház – komoly társadalomformáló erőket érlelnek magukban. A nyugat-európai országokban a börtönszínház mára elterjedt és elismert gyakorlattá vált, melynek célja az elítéltek szocializációjának és rehabilitációjának az elősegítése a színház világán keresztül és ezáltal a társadalmi integráció erősítése.

Honnan ered és milyen nemzetközi előzményei vannak?

Az európai börtönszínjátszás avantgárdja mindenképpen Olaszország, ahol az egész világ számára egyedülállóan sikeres példát szolgáltat az 1988 óta működő, Armando Punzo alapította Compagnia della Fortezza.

'